Puertas seccionales industriales

SECCIONALS INDUSTRIALS

Les portes seccionals PS Portes Santi, ofereixen la millor solució per a tancaments de naus industrials, logístiques i residencials. Totalment efectives per a l’estalvi energètic pel seu alt aïllament i seguretat. La porta seccional PS està formada per panells tipus sandvitx de 40 mm., Amb dues xapes d’acer galvanitzat i lacades, nucli de poliuretà injectat en calent i amb xapes de reforç. Totes les unions posseeixen juntes d’estanqueïtat per donar la màxima protecció i alt nivell d’aïllament. Les guies, molls, tambors i ferramentes en general estan galvanitzats o zincats donant una alta durabilitat. La motorització de les portes PS permeten una fiabilitat, comoditat i seguretat per al control de les mateixes. Les nostres portes seccionals PS disposen de múltiples opcions d’acabat com: panells envidrats, portes de vianants, espiells, panell imitació fusta, inoxidable, extensa gamma de colors RAL.
Tots els materials estan homologats per la UE. Els productes de portes PS compleixen amb les directives: 89/106/CEE; 98/37/CEE; 89/336/CEE, 73/23/CEE; EN 13241-1.