Puertas Seccionales
Puertas Seccionales

RECANVIS

PS té a disposició dels seus clients i amb lliurament immediat, una àmplia gamma de recanvis per a Punts de Càrrega, Taules Elevadores, Portes.
Venem amb o sense instal·lació tots els recanvis necessaris per a una reparació o instal·lació parcial o completa.

RODES

PANELLS

FRONTISSES

GUIES

PERFILERIA ALUMINI

QUADRES ELÈCTRICS

FOTOCÈL.LULES

RECEPTORS

COMANDAMENTS